Corona en overmacht

Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?!

Corona en overmacht

Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?! ? Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op de overeenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien voor alle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene of specifieke voorwaarden van uw leveranciers in een mogelijkheid om hun diensten richting u op te schorten, in verband met vrees voor besmetting? Kunt u of kan uw leverancier dan een beroep doen op overmacht? Daarvan is sprake als u of uw leverancier er zelf niets aan kan doen dat er een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ontstaan. Een succesvol beroep op overmacht zal afhankelijk zijn van de positie waarin u verkeert. Bent u degene die niet kan nakomen, dan zult u al snel het contract of de algemene voorwaarden zo willen uitleggen, dat de uitbraak van het Coronavirus inderdaad als overmacht moet worden gezien. Andersom wilt u dit natuurlijk liever niet. Een conflict hierover kan snel ontstaan.. Verschilt u mening hierover, dan wilt u dit natuurlijk snel opgelost hebben en is transparante communicatie hierover van groot belang! Gezien de gemeenschappelijke belangen en het behoud van de gezamenlijke relatie, kan het verstandig zijn een onafhankelijk persoon in te schakelen. Bruna Mediation kan u hierbij zeer goed van dienst zijn. Hebt u vragen of verkeert u al in een conflictsituatie? ? www.brunamediation.nl/558-2

Geplaatst op donderdag 23 april 2020.

Over Bruna Mediation

Dit bericht is geschreven door Bruna Mediation. Het bedrijf valt onder mediation uit Zutphen. Trefwoorden van Bruna Mediation uit Zutphen : zakelijke mediation, mediation bij zakelijk conflict, mediation tijdens conflict, conflict met zakenrelatie, professioneel mediator, mediation bij familieconflict, vaststellingsovereenkomst, Familie mediation, .

Lees meer over Bruna Mediation.